90 lecie Stowarzyszenia Polonia-Italia

fot. M. Chocieszyński